Dolços i Generosos

Dolços i generosos

Un vi generós és un vi especial de molt alta graduació, entre 14 i 23°. Es pot obtenir de dues formes bàsiques:

  • Per addició d’alcohol al most abans de la fermentació.
  • Per aturada de la fermentació amb l’addició d’alcohol, obtenint un vi mut.

L’addició d’alcohol pot ser amb alcohol etílic o amb alcohol vínic provenint d’altres vins o de brandi. Amb un envelliment prolongat s’obté un vi generós sec, i per aturada fermentativa es retenen els sucres residuals i s’obté un vi generós dolç.

Diferents tipus de vins generosos són:

  • Vi licorós, vi de licor o vi reforçat: és un vi generós dolç amb un contingut de sucres superior a 50 g/l.
  • Vi licorós generós: és un vi generós dolç amb un contingut de sucres superior a 100 g/l.
  • Vi de licor sec: és un vi generós sec que amb un envelliment prolongat presenta una aroma característica.

Els vins generosos es mantenen bé gràcies al contingut d’alcohol, i de sucre en el cas dels generosos dolços. Fins i tot són estables un cop oberta la botella. Per aquest motiu va ser un tipus de vi adequat per a l’exportació, destacant històricament els vins exportats des de Porto i Madeira cap al Regne Unit, i des dels ports catalans cap a Amèrica.

Licors Jané