Tipus de cava

Tipus de cava

Els Caves es classifiquen en funció de diferents criteris, atenent a la durada de la criança, el contingut de sucre i les varietats de raïm emprades.

Segons el temps de criança

La durada del procés d’elaboració del “CAVA”, que comprèn, des del moment del tiratge fins al degollament, és com a mínim de 9 mesos. Des del tiratge fins al degollament:

  • CAVA: a partir de 9 mesos de criança
  • CAVA RESERVA: a partir de 15 mesos de criança

Aquell en què la criança, des del tiratge fins el degollament no és inferior a 15 mesos

  • CAVA GRAN RESERVA: a partir de 30 meses de criança

Aquell en què la criança, des del tiratge fins el degollament no és inferior a 30 mesos

Per contingut de sucre
En funció dels grams sucre afegit per litre al final del procés d’elaboració, els Caves es classifiquen en:

BRUT NATURE: fins a 3 g / l i sense addició de sucre
BRUT: fins a 12 g / l
EXTRA SEC: entre 12 i 17 g / l
SEC: entre 17 i 32 g / l
SEMISEC: entre 32 i 50 g / l
DOLÇ: més de 50 g / l

Licors Jané